Hjælp til registrering i Det Offentlige Ejerregister

Ønsker du at undgå administrationsbesværet og risiko for fejl ved registrering i Det Offentlige Ejerregister, så lad os stå for registreringen af ejerforholdet i dit selskab. Vi foretager registreringerne fra kun kr. 495*.

Med start i december 2014 skal ejerskab og panterettigheder til over 5 % af kapitalen i dit selskab registreres i Det Offentlige Ejerregister. Disse ejer- og panteregistreringer er et supplement til reglerne om, at selskabet skal føre ejerbog, hvorfor kravet til ejerbog stadigvæk er gældende.

Bødestraf

Selskabet har en frist på 14 dage til at få registreret ændringerne i Det Offentlige Ejerregister. Hvis ikke denne frist overholdes, risikerer selskabet at få en bøde. En tilsvarende frist gælder ved registreringer i forbindelse med etablering af selskabet.

Lad os stå for registreringerne

Lad os hjælpe dig ordentlig igennem processen, således at alle ændringerne bliver foretaget i overensstemmelse med lovgivningen. Kontakt os pr. mail eller telefon 70 20 31 63 – vores personale står klar til at hjælpe dig.

Find svaret på generelle spørgsmål i vores FAQ om Det Offentlige Ejerregister her.
Bestil nu